*Regles d'ús

Les regles d'ús que aquí es descriuen són d’aplicació a la gestió de préstec de llibres i d’altre material bibliogràfic disponible a la biblioteca de l’Euncet i a la conducta d'aquelles persones que estan registrades com a usuàries on line d’aquest servei.

Tots els usuaris han d'estar d'acord amb les regles d’ús abans de completar el procés de registre. Si observeu que el seu contingut no les compleix, no dubteu a contactar amb nosaltres.

1. Les dades personals de l’usuari que hi ha a la pàgina principal del web de la biblioteca ha de ser veraç.

2. Protegiu la vostra contrasenya. Si altres persones fan un mal ús de la Biblioteca suplantant la vostra identitat correu el risc de perdre l'accés al servei. Us recomanem que no feu servir la mateixa paraula d'usuari per a la contrasenya.<

3. La formalització del préstec es farà mitjançant el web de la biblioteca. Per facilitar el lliurament, aquest es farà a la recepció de l’escola en horari de 9.00 a 21.00 hores. Des de la biblioteca també s’atendran sol·licituds de préstecs i consultes dins de l’horari d’atenció establert a tal fi.

4. Respecteu els terminis establerts per a la devolució del material. El retràs en la devolució del document en préstec perjudica a la resta d’usuaris i, a més, pot ser motiu de suspensió temporal de l’ús del servei.

5. Les reserves caduquen el segon dia, a comptar des de la data de sol·licitud des del web de la biblioteca virtual.

6. Els documents bibliogràfics disponibles a la biblioteca són objecte de revisió periòdica per part del personal docent de l’Euncet a fi d’assegurar que els seus continguts s’ajusten al de les assignatures previstes en els diferents plans d’estudis.

7. Qualsevol suggeriment o reclamació s’ha de fer mitjançant l’opció suggeriments que es troba a la pàgina principal de la biblioteca virtual. L’usuari rebrà la resolució en un temps no superior a tres dies a la bústia del seu correu electrònic de l’Euncet. L’usuari, quan ho consideri necessari, també pot fer la reclamació davant la direcció de l’Euncet.

La Direcció de l’Euncet i el Servei de biblioteca vetllaran pel compliment d’aquestes normes

Aquestes regles d’ús del servei de préstecs on line queden sotmeses al Reglament de servei de préstec de la biblioteca. Qualsevol acció que contravingui la normativa establerta en el reglament suposarà la suspensió temporal o l’exclusió del servei durant la resta del curs acadèmic i l’usuari haurà d’assumir en tot cas la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i les conseqüències que es puguin derivar de l' incompliment esmentat, de manera que el servei de biblioteca quedarà eximit de tota responsabilitat. La interpretació de les regles d'ús és competència exclusiva de l’Euncet. Aquestes normes poden ser modificades en qualsevol moment sense necessitat de previ avís o notificació.